آموزش

آموزش دوره Real Estate MBA

صنعت ساختمان در ایران

صنعت ساختمان، تنها ساخت یک سازه نیست. ابعاد این صنعت به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند بخش قابل‌ توجهی از اقتصاد هر کشور را به خود اختصاص دهد.

در کشور ما، به دلیل بالا بودن حاشیه سود ، ورود افراد غیر متخصص در این حوزه  و عدم وجود دانش کاربردی ، این صنعت دچار رکود  شده و همین امر سبب عدم شناسایی نواقص موجود گردیده است.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، آموزش دوره Real Estate MBA در این حوزه به صورت عملی و کاربردی با رویکرد بازار ایران در کلیه صنایع سبب ارتقای کیفیت خواهد شد، که این موضوع در صنعت ساختمان  باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز و افزایش دانش عملی سازندگان خواهد شد.

بر این اساس شرکت سرشاران به منظور کمک به فعالین این صنعت و توسعه دانش کاربردی با استفاده از مجموعه­ ای از متخصصین و اساتید مجرب، با افتخار توانسته است اولین دوره مدیریت اجرایی صنعت ساختمان ( آموزش دوره Reael estate MBA) را تدوین و فراهم نماید.

برای هرچه بهتر اجرا شدن این دوره به نظرات شما عزیزان نیازمندیم.