درباره سرشاران توسعه ابنیه بازرگانی، مشاور و مهندسی بازاریابی و فروش

شرکت سرشاران از سال 1392 شروع به کار در زمینه کارگزاری فروش در صنعت ساختمان نمود و در سال 1397 فعالیت گسترده خود را در زمینه های بازاریابی، آموزش و مشاوره آغاز کرد و با تهیه و تدوین گزارشات ماهانه از بازار املاک تهران توانسته چهره ی متفاوت و کاربردی تری از مشاوره را ارائه دهد. این مشاوره انتخاب زمین تا مدیریت پروژه و ساخت را در بر می گیرد که  شامل مشاوره مکان یابی، مشاوره فنی، مدیریت پروژه و ساخت است.

خلاء علم مدیریت در صنعت ساختمان که یکی از صنایع زیربنایی و پول ساز هر جامعه ای است ما را بر آن داشت که به  آموزش(Real Estate MBA) دوره مدیریت اجرایی و عالی در صنعت ساختمان به صورت کاربردی بپردازیم.

شرکت سرشاران  در راستای توسعه فعالیت های خود در بخش بین الملل شروع به انجام اقدامات مورد توجهی نموده است.

با ما همراه باشید..

    توسعه ابنیه بازرگانی
    مشاور و مجری مهندسی بازاریابی و فروش

    info@sarsharan.com