مشاوره ساخت و مدیریت پروژه

مدیریت پروژه های ساختمانی به روش مدرن

مشاوره ساخت و مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه

در یک پروژه برای سرمایه گذار و سازنده همیشه سوالاتی مطرح است؛ این پروژه چه مدت طول می کشد؟ در صورت بروز تاخیر بهترین روش برای جبران و مدیریت آن چیست؟ نقدینگی مورد نیاز پروژه چقدر است و در چه بازه های زمانی باید به پروژه تزریق گردد؟

راه‌حل پاسخ  به این سوالات، استقرار و راه اندازی سیستم مدیریت پروژه است. یک ساختار مدیریت پروژه فعالیت هایی را به شرح زیر انجام می دهد.

  • درک فعالیت های مورد نیاز پروژه(شروع)
  • تصمیم گیری دقیق در مورد اجرای فعالیت ها(برنامه ربزی)
  • اجرا فعالیت ها(اجرا)
  • کنترل کلیه امور و نظارت بر فعالیت ها(کنترل)
  • تایید نهایی(پایان)

برنامه ريزي، مهمترين فرآيند در مديريت پروژه است.

در این بخش از خدمات، شرکت سرشاران با استقرار سیستم مدیریت پروژه در کنار تیم اجرایی سازندگان، جامع ترین (کامل ترین) اطلاعات را جهت تصمیم گیری بهینه فراهم می نماید. ما معتقدیم استقرار این سیستم باعث خواهد شد که علاوه بر حفظ یکپارچگی فعالیت ها و جلوگیری از هدر رفت منابع و مدیریت مناسب پروژه، هزینه های اجرا نیز کاهش خواهد یافت. همچنین وجود این سیستم باعث افزایش سرعت اجرا نیز خواهد شد که منجر به خواب کمتر سرمایه در پروژه می شود. بر این اساس ساخت و ساز با شرایط فعلی بازار نیازمند این سیستم می باشد.

شرح خدمات مدیریت پروژه

  • استقرار سیستم مدیریت پروژه و ارائه گزارشات مدیریتی به صورت ماهانه
  • ارائه سیستم انبارداری
  • ارائه مشاوره تهاتر در بهترین زمان ممکن پروژه
  • ارائه روشهای مالی بهینه در شرایط مختلف پروژه
  • مشاوره در زمینه بهترین روش انجام کار با استفاده از تحلیل هزینه – فایده

عمومیمشاوره

ارسال نظر بسته می باشد.