پروژه ترکیه

سرمایه گذاری در استانبول

مشاوره  سرمایه گذاری و خرید املاک در استانبول

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در شرایط کنونی ایران به علت نابسامانی های اقتصادی ، رکود بازار و کم شدن سود بانکی به نفع سرمایه گذاران نمی باشد ؛ شرکت سرشاران با تکیه بر تجارب و تخصص خود برای هموطنانی که تمایل به سرمایه گذاری در زمینه ی خرید املاک به منظور دستیابی به یک سرمایه گذاری امن و رسیدن به ارزش افزوده بیشتر در خارج از کشور را دارند ، آماده هرگونه همکاری و مشاوره توسط کارشناسان مجرب می باشد.

جهت سرمایه گذاری در ترکیه با ما همراه باشید
شماره تماس دفتر ایران:           ۲۲۳۵۸۶۴۹
شماره تماس دفتر ترکیه: ۰۹۰۵۳۴۷۲۲۸۹۲۹

ایمیل:                 aran@aranportal.com

بازاریابی و فروشپروژه هاعمومی

ارسال نظر بسته می باشد.