نقشه طبقات

مجتمع تجاری تفریحی آلین سنتر طیف وسیعی از کاربری های متنوع است. این مجموعه با هدف پاسخگویی به وسیع ترین گستره نیاز های روزمره زندگی شهروندان منطقه ۱۸ تهران طراحی و ساخته شده است.سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این پروژه فرصت این را خواهند داشت تا آینده درخشان را پیش روی خود ترسیم نمایند.

متراژ واحدها متنوع بوده و بسته به درخواست خریدار و جانمایی طبقات، واگذار می گردد.
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از پروژه با ما تماس بگیرید.

بازاریابی و فروشپروژه هاعمومی

ارسال نظر بسته می باشد.