بررسی املاک محله آجودانیه

آجودانیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله آجودانیه

ارزیابی محله آجودانیه شهریور ۹۷

ارزیابی محله آجودانیه به شرح زیر می باشد:
آجودانیه با تعداد فایل آماده فروش ۴۱ عدد در رتبه پانزدهم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۲% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است). پس احتمالاً رقابت کمتری نسبت به محله های قبلی  برای فروش املاک این محله وجود دارد یا اینکه متقاضیان این محله برای خرید ملک کمتر است. میانگین سن بنای املاک آجودانیه بیشتر از میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه۱ است. با این حال  آپارتمان های نوساز،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را در این محله تشکیل میدهند(۳۵%). کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  آجودانیه  مربوط به ۳۰-۲۱ سال میباشد(۰%).  این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه ی ۱۶ ام منطقه۱ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۲۴ عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی آجودانیه

درصد املاک کلنگی آجودانیه ۳۲% به کل املاک این محله میباشد(۱۳ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز آجودانیه  ۲۴  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک آجودانیه مربوط به بازه ی ۲۰۰-۱۵۰ متر به بالا میباشد. پس از این، املاک با متراژ ۱۵۰-۱۰۰در رتبه دوم قرار دارند.کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر (۰%) و ۱۰۰-۵۰ متر (۴%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز آجودانیه  نسبت به سایر بنا های این محله ۹  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*آپارتمان های نوساز محله آجودانیه(که ۳۵ % میباشد) نسبت به محله های قبلی، درصد کمتری از کل املاک محله را تشکیل میدهند، این امر بیانگر این است که آجودانیه نسبت به محله های مذکور، آمادگی بیشتری برای پذیرش املاک نوساز دارد.
*در آجودانیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۲۳% میباشد.

نمودار ۱۸- املاک عرضه شده محله آجودانیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۱۹- املاک عرضه شده در محله آجودانیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۲۰- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله آجودانیه

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.