بررسی املاک محله اقدسیه

اقدسیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله اقدسیه

ارزیابی محله اقدسیه شهریور ۹۷

ارزیابی  محله اقدسیه به شرح زیر می باشد:
اقدسیه با تعداد فایل آماده فروش ۸۱ عدد در رتبه هشتمفروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۴٫۵% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در اقدسیه ، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۶۴%) و از این حیث در رتبه اول منطقه۱ قرار دارد. کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده اقدسیه مربوط به ۴- ۳سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی اقدسیه

درصد املاک کلنگی اقدسیه ۹% به کل املاک این محله میباشد(۷ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز اقدسیه۲۹میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک اقدسیه متعلق به بازه ی ۲۵۰- ۲۰۰متر(۳۱%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر و ۱۰۰-۵۰ متر(۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز اقدسیه نسبت به سایر بنا های این محله ۱۳میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در اقدسیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،۲۶% میباشد.

 

نمودار ۲۷- املاک عرضه شده محله اقدسیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

 

نمودار ۲۸- املاک عرضه شده در محله اقدسیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۲۹- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله اقدسیه

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.