بررسی املاک محله تجریش

تجریش

گزارشات شرکت سرشاران، محله تجریش

ارزیابی محله تجریش شهریور ۹۷

تجریش با تعداد فایل آماده فروش ۷۶ عدد، در رتبه نهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۴ % از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).

در تجریش، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۸%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده  تجریش مربوط به ۳-۴ سال میباشد(۱%).

درصد املاک کلنگی تجریش

درصد املاک کلنگیتجریش ۱۷% به کل املاک این محله میباشد(۱۳ ملک کلنگی)

میانگین قیمت

میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز تجریش ۲۱ میلیون تومان میباشد.

بیشترین متراژ املاک تجریش مشترکاً متعلق به بازه ۲۰۰-۱۵۰ و ۲۵۰-۲۰۰ متر(۳۱%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر و ۱۰۰-۵۰ متر(۰%) میباشد.

قیمت بنا های نوساز تجریش نسبت به سایر بنا های این محله ۵  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.

*در تجریش، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۱۳% میباشد.

 

نمودار ۳۳- املاک عرضه شده محله تجریش  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۳۴- املاک عرضه شده در محله تجریش شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۳۵- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت املاک محله تجریش

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.