بررسی املاک محله زعفرانیه

زعفرانیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله زعفرانیه

ارزیابی محله زعفرانیه شهریور ۹۷

ارزیابی محله زعفرانیه به شرح زیر میباشد:
زعفرانیه با تعداد فایل آماده فروش ۱۹۳ عدد، در رتبه دوم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۱۱% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است). پس به نظر میرسد که رقابت بیشتری نسبت به قیطریه برای فروش املاک این محله وجود دارد. میانگین سن بنای املاک زعفرانیه تفاوت چندانی با میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه۱ ندارد. ولیکن آپارتمان های نوساز،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را در این محله تشکیل میدهند(۵۲%). کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  زعفرانیه مربوط به ۳۰-۲۱ سال میباشد(۱%).  این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه ی۱۰ ام منطقه۱ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۲۴ عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی زعفرانیه

درصد املاک کلنگی زعفرانیه ۲۲% به کل املاک این محله میباشد.
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز فرمانیه  ۳۱  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک زعفرانیه مربوط به بازه ی ۳۰۰متر به بالا میباشد. پس از این، املاک با متراژ ۳۰۰-۲۵۰ در رتبه دوم قرار دارند.کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر (۰%) و ۱۰۰-۵۰ متر (۶%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز زعفرانیه نسبت به سایر بنا های این محله ۶  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در زعفرانیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۴۹% میباشد.

نمودار ۱۵- املاک عرضه شده محله زعفرانیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۱۶- املاک عرضه شده در محله زعفرانیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۱۷- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله زعفرانیه

 

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.