بررسی املاک محله فرشته

املاک محله فرشته

گزارشات شرکت سرشاران، محله فرشته

ارزیابی محله فرشته شهریور۹۷

ارزیابی و بررسی املاک محله فرشته به شرح زیر می باشد:
محله فرشته با تعداد فایل آماده فروش ۱۰۵ عدد، در رتبه پنجم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۶ % از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
محله فرشته، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۰%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده محله  فرشته مربوط به ۳۰-۲۱ سال میباشد(۴%).

درصد املاک کلنگی محله فرشته

درصد املاک کلنگی  محله فرشته ۱۵% به کل املاک این محله میباشد(۱۶ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز محله فرشته ۳۳ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک محله فرشته متعلق به بازه ۲۰۰- ۱۵۰  متر(۳۰%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز  محله فرشته نسبت به سایر بنا های این محله ۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در فرشته، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۳۴% میباشد.

نمودار ۳۶- املاک عرضه شده محله فرشته  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۳۷- املاک عرضه شده در محله فرشته شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۳۸- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله فرشته

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.