بررسی املاک محله فرمانیه

فرمانیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله فرمانیه

ارزیابی محله فرمانیه شهریور ۹۷

ارزیابی  محله فرمانیه به شرح زیر می باشد:
۶%از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است.
میانگین سن بنای محله فرمانیه نسبت به کل املاک منطقه ۱ کمتر است و درصد املاک نوساز مسکونی این محله ۶۷% می باشد .این در صورتی است که درصد املاک کلنگی آماده فروش فرمانیه ۲۵% است و در رتبه ششم فراوانی کلنگی در منطقه ۱ قرار دارد. با توجه به نمودار سن بنای فرمانیه(نمودار۹) بدلیل اختلاف زیاد فراوانی املاک ۰-۲ سال با املاک ۳سال به بالا به این نتیجه میرسیم که در ۲سال اخیر توجه ویژه ای به ساخت آپارتمانهای مسکونی در این محله شده است. بیشترین متراژ آپارتمان های مسکونی فرمانیه مربوط به ۱۵۰-۱۰۰ متر می باشد(۳۱%). هرچند که متراژ ۲۰۰-۱۵۰ با فراوانی  ۲۵% در رتبه دوم فاصله نسبتاً نزدیکی با رتبه ۱ دارد.پس میتوان نتیجه گرفت که بیشتر از نصف املاک فرمانیه در بازه ی متراژ ۲۰۰-۱۰۰ متر قرار دارند.پایین ترین فراوانی متراژ هم مربوط به ۵۰-۰ متر است(۰%).

میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز فرمانیه

میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز فرمانیه  ۲۷  میلیون تومان میباشد.
قیمت املاک مسکونی در متراژ های ۲۰۰-۱۰۰ متر از ۳۰۰متر به بالا در حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع کمتر میباشد.
قیمت املاک مسکونی نوساز در این محله ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع از املاک چند سال ساخت بیشتر است. محله فرمانیه در حال حاضر بدلیل اشباع شدن از آپارتمان های نوساز،جزو بهترین مکان ها برای ساخت و ساز دربین محله های  منطقه۱ نمیباشد.در ادامه بیشتر به بررسی این موضوع در محله های دیگرخواهیم پرداخت.
در فرمانیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا، ۳۱% میباشد.

نمودار ۹- املاک عرضه شده محله فرمانیه شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۱۰- املاک عرضه شده در محله فرمانیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۱۱- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله فرمانیه

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.