بررسی املاک محله نیاوران

نیاوران

گزارشات شرکت سرشاران، محله نیاوران

ارزیابی محله نیاوران شهریور۹۷

ارزیابی محله نیاوران به  شرح زیر می باشد:
۱۸%از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است)بیشترین درصد)
به نسبت میانگین منطقه یک، درصد املاک کلنگی و نوساز در محله نیاوران بیشتر می باشد. حدود ۴۱ درصد کل آپارتمانهای قابل فروش در این محله بیش از ۲۰۰ متر مربع متراژ دارند. قیمت املاک در محدوده متراژ ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر و بالای ۳۰۰ متر حدود ۱۰ میلیون تومان به ازاء هر متر مربع اختلاف دارند. در حالی که آپارتمانهای زیر ۲۰۰ متر تقریبا از یک محدوده قیمتی سود می برند و حدود ۱۹ میلیون تومان می باشد. از سوی دیگر از لحاظ سال ساخت نیز منازل نوساز با آپارتمانهای ۳ تا ۱۰ ساله اختلافی حدود شش میلیون تومان به ازاء هر مترمربع دارند. اما در دسته ساختمانهای قدیمی تر این اختلاف قیمت، کاهش بیشتری دارد. این اختلاف قیمت حدود ۴ میلیون تومان می باشد. به نظر می رسد که این اختلاف قیمتها در بازار عمدتا به دلیل امکانات متفاوتی است که ساختمانها در اختیار ساکنین خود می گذارند.
در نیاوران، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا، ۳۰% میباشد.

نمودار ۶- املاک عرضه شده محله نیاوران شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۷- املاک عرضه شده در محله نیاوران شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۸- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله نیاوران

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.