بررسی املاک محله ولنجک

ولنجک

گزارشات شرکت سرشاران، محله ولنجک

 

ارزیابی محله ولنجک  شهریور۹۷

ارزیابی محله ولنجک به شرح زیر می باشد:
ولنجک با تعداد فایل آماده فروش ۱۳۳ عدد در رتبه چهارم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۷ % از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در ولنجک، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۵۴%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده  ولنجک مربوط به ۳۰-۲۱ سال میباشد(۱%).

درصد املاک کلنگی ولنجک

درصد املاک کلنگی ولنجک ۲۳% به کل املاک این محله میباشد(۳۰ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز ولنجک  ۳۰  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک ولنجک متعلق به بازه ی ۲۵۰- ۲۰۰متر(۳۱%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر و ۱۰۰-۵۰ متر(۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز ولنجک  نسبت به سایر بنا های این محله ۷  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در ولنجک، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۲۷% میباشد.

نمودار ۳۰- املاک عرضه شده محله ولنجک  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۳۱- املاک عرضه شده در محله ولنجک شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۳۲- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله ولنجک

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.