بررسی املاک محله کامرانیه

کامرانیه

گزارشات شرکت سرشاران، محله کامرانیه

ارزیابی محله کامرانیه شهریور ۹۷

ارزیابی محله کامرانیه به شرح زیر می باشد:
محله کامرانیه با تعداد فایل آماده فروش ۴۸ عدد در رتبه چهاردهم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۳% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
آپارتمان های نوساز در محله کامرانیه،بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را در این محله تشکیل میدهند(۵۶%). کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  کامرانیه مربوط به ۳۰-۲۱ سال و ۴-۳ سال میباشد(۰%).  کامرانیه از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه ی ۶ ام منطقه۱ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۲۴ عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی محله کامرانیه

درصد املاک کلنگی محله کامرانیه ۱۳% به کل املاک این محله میباشد(۶ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز کامرانیه  ۲۸  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک کامرانیه مشترکاً متعلق به بازه ی ۲۵۰- ۲۰۰ و ۳۰۰-۲۵۰ متر( هرکدام ۲۴%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰متر (۰%) و ۱۰۰-۵۰ متر (۲%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز محله کامرانیه  نسبت به سایر بنا های این محله ۵   میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در کامرانیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۴۱% میباشد.

نمودار ۲۱- املاک عرضه شده محله کامرانیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۲۲- املاک عرضه شده در محله کامرانیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۲۳- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله کامرانیه

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.