بررسی املاک محله اوین/درکه

اوین

گزارشات شرکت سرشاران، محله اوین/درکه

ارزیابی محله اوین/درکه شهریور ۹۷

ارزیابی محله اوین/درکه به شرح زیر می باشد:
اوین/درکه  با تعداد فایل آماده فروش ۶۵ عدد در رتبه یازدهم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۳% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در اوین/درکه ، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۲%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده اوین/درکه مربوط به ۲۰-۱۱ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی اوین/درکه

درصد املاک کلنگی اوین/درکه  ۱۱% به کل املاک این محله میباشد( ۷ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز اوین/درکه  ۱۸ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک اوین/درکه متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر (۴۴%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر، ۲۵۰-۳۰۰ و ۳۰۰متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز اوین/درکه  نسبت به سایر بنا های این محله ۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در اوین/درکه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

 

نمودار ۴۸- املاک عرضه شده محله اوین/ درکه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۴۹-املاک عرضه شده در محله اوین/ درکه  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۵۰- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله اوین/ درکه

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.