بررسی املاک محله دارآباد

دارآباد

گزارشات شرکت سرشاران، محله دارآباد

ارزیابی محله دارآباد شهریور۹۷

ارزیابی محله دارآباد به شرح زیر میباشد:
دارآباد با تعداد فایل آماده فروش۱۹ عدد، در رتبه بیست و دوم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۱ % از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در دارآباد، آپارتمان های صفر تا دو سال ساخت، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(هرکدام ۲۹%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده دارآباد مربوط به ۱۰-۵ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی دارآباد

درصد املاک کلنگی دارآباد ۲۱% به کل املاک این محله میباشد( ۴ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز دارآباد ۱۶ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک دارآباد مشترکاً متعلق به بازه ۱۰۰-۵۰ و ۱۵۰-۱۰۰ متر و ۲۰۰-۱۵۰ متر (هرکدام ۲۹%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر، ۲۵۰-۳۰۰ و ۳۰۰متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز دارآباد نسبت به سایر بنا های این محله ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در دارآباد، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا، ۰% میباشد.

نمودار ۴۲- املاک عرضه شده محله دارآباد  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۴۳- املاک عرضه شده در محله دارآباد شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۴۴- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله دارآباد

املاک تهراندانستنی هاگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.