بررسی املاک محله شریعتی

شریعتی

گزارشات شرکت سرشاران، محله شریعتی

ارزیابی محله شریعتی شهریور۹۷

ارزیابی محله شریعتی به شرح زیر می باشد:
شریعتی با تعداد فایل آماده فروش ۲۹ عدد در رتبه هجدهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد(۱ % از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در شریعتی، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۰%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده  شریعتی مربوط به ۳-۴ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی شریعتی:

درصد املاک کلنگی شریعتی۱۷% به کل املاک این محله میباشد( ۵  ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز شریعتی ۲۰ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک شریعتی مشترکاً متعلق به بازه ۱۰۰-۵۰ و ۱۵۰-۱۰۰ متر(۴۰%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر و ۳۰۰متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز شریعتی نسبت به سایر بنا های این محله۷  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در شریعتی، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۱۰% میباشد.

 

نمودار ۳۹- املاک عرضه شده محله شریعتی  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۴۰- املاک عرضه شده در محله شریعتی شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۴۱- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله شریعتی

 

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.