بررسی املاک محله مینی سیتی

مینی سیتی

گزارشات شرکت سرشاران، محله مینی سیتی

ارزیابی محله مینی سیتی شهریور ۹۷

ارزیابی  محله مینی سیتی به شرح زیر می باشد:
مینی سیتی  با تعداد فایل آماده فروش ۱۴ عدد، در رتبه بیست و سوم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (کمتر از ۱% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در مینی سیتی، آپارتمان ۲۰-۱۱ سال ساخت، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۵%). ۲۷% آپارتمان های این محله نوساز هستند. کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده مینی سیتی مربوط به ۴-۱ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی مینی سیتی

درصد املاک کلنگی مینی سیتی ۰% به کل املاک این محله میباشد( ۰ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز مینی سیتی ۱۶ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک مینی سیتی  مشترکاً متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر (۸۲%) میباشد(با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر متراژ ها). کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر،۲۵۰-۲۰۰،  ۲۵۰-۳۰۰ و ۳۰۰متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز مینی سیتی نسبت به سایر بنا های این محله ۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در مینی سیتی، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۴۵- املاک عرضه شده محله مینی سیتی  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۴۶- املاک عرضه شده در محله مینی سیتی شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۴۷- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله مینی سیتی

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.