بررسی املاک محله ارتش

ارتش

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله ارتش

ارزیابی محله ارتش شهریور ۹۷

ارزیابی محله ارتش به شرح زیر می باشد:
ارتش با تعداد فایل آماده فروش ۲۶ عدد، در رتبه بیستم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۱% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در ارتش، آپارتمان های ۲۰-۱۱ سال ساخت، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۳%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده ارتش مربوط به۲-۱سال و ۲۱-۳۰ سال میباشد(هرکدام ۶%). آپارتمانهای نوساز ۲۲% فایل های ارتش را تشکیل میدهد و در رتبه دوم فراوانی سن بنا قرار دارد.

درصد املاک کلنگی ارتش

درصد املاک کلنگی ارتش ۱۵% به کل املاک این محله میباشد( ۴ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز ارتش ۱۶ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک ارتش متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر (۶۱%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر،۲۵۰-۲۰۰ متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز ارتش نسبت به سایر بنا های این محله ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در ارتش ، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا، ۰% میباشد.

 

نمودار ۵۷- املاک عرضه شده ارتش  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۵۸-املاک عرضه شده در محله ارتش  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۵۹- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله ارتش

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.