بررسی املاک محله ازگل

ازگل

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله ازگل

ارزیابی محله ازگل شهریور ۹۷

ارزیابی محله ازگل به شرح زیر می باشد:
ازگل با تعداد فایل آماده فروش ۳۸  عدد در رتبه شانزدهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۲% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در ازگل، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۹%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده ازگل  مربوط به۱۱-۲۰ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی ازگل:

درصد املاک کلنگی ازگل  ۳% به کل املاک این محله میباشد( ۱ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز ازگل ۱۵ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک ازگل متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر (۵۴%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز ازگل نسبت به سایر بنا های این محله ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
*در ازگل ، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۵۴- املاک عرضه شده ازگل  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۵۵-املاک عرضه شده در محله ازگل  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۵۶- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله ازگل

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.