بررسی املاک محله محمودیه

محمودیه

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله محمودیه

ارزیابی محله محمودیه شهریور ۹۷

ارزیابی محله محمودیه به شرح زیر می باشد:
محمودیه با تعداد فایل آماده فروش۴۹ عدد، در رتبه سیزدهم  فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۳% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در محمودیه، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۹%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده محمودیه  مربوط به۲۱-۳۰ سال میباشد(۰%).

درصد املاک کلنگی محمودیه

درصد املاک کلنگی محمودیه  ۲۴% به کل املاک این محله میباشد( ۱۲ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز محمودیه ۳۴ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک محمودیه مشترکاً متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (هرکدام ۲۸%) میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی۵۰-۰ متر (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز محمودیه نسبت به سایر بنا های این محله ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
* در محمودیه ، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۳۹% میباشد.

نمودار ۵۱- املاک عرضه شده محمودیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۵۲-املاک عرضه شده در محله محمودیه  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۵۳- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله محمودیه

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.