بررسی املاک محله دزاشیب

سرشاران بررسی املاک دزاشیب

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله دزاشیب

ارزیابی محله دزاشیب شهریور ۹۷

ارزیابی محله دزاشیب به شرح زیر می باشد:
دزاشیب با تعداد فایل آماده فروش ۲۲ عدد در رتبه بیست و یکم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۱% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در دزاشیب، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۶۴%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده دزاشیب مربوط به ۴-۱ سال و ۲۰-۱۱سال می باشد(۰%).

درصد املاک کلنگی دزاشیب:

درصد املاک کلنگی دزاشیب  ۳۲% به کل املاک این محله میباشد(۷ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز دزاشیب  ۱۶  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک دزاشیب متعلق به بازه ۱۰۰-۵۰ متر و ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه  ۵۰-۰ متر، ۲۵۰-۲۰۰متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز دزاشیب نسبت به سایر بنا های این محله ۸  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
* در دزاشیب، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۶۹- املاک عرضه شده دزاشیب  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۷۰-املاک عرضه شده در محله دزاشیب  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۷۱- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله دزاشیب

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.