بررسی املاک محله دیباجی

دیباجی

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله دیباجی

ارزیابی محله دیباجی شهریور ۹۷

ارزیابی املاک محله دیباجی به شرح زیرمی باشد:املاک محله دیباجی با تعداد فایل آماده فروش ۵۲ عدد، در رتبه دوازدهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۳% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در دیباجی، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۷۱%).
کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده دیباجی مربوط به ۲-۱ سال و ۳۰-۲۱ سال می باشد(۰%).

برای دیدن دیگر گزارشات املاک شرکت سرشاران کلیک کنید.

درصد املاک کلنگی دیباجی

درصد املاک کلنگی محله دیباجی  ۵۰% به کل املاک این محله میباشد(۲۶ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز دیباجی  ۲۱  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک محله دیباجی متعلق به بازه ۲۰۰-۱۵۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه  ۵۰-۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز دیباجی نسبت به سایر بنا های این محله ۱۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در دیباجی، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۲۴% میباشد (درصد منازل بالای ۳۰۰ متر ۰% میباشد).

نمودار ۷۲- املاک عرضه شده در محله دیباجی  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۷۳-املاک عرضه شده در محله دیباجی  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۷۴- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله دیباجی

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.