بررسی املاک محله نوبنیاد

بررسی املاک نوبنیاد

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله نوبنیاد

ارزیابی محله نوبنیاد شهریور۹۷

ارزیابی محله نوبنیاد به شرح زیر می باشد:
نوبنیاد با تعداد فایل آماده فروش ۲۸ عدد، در رتبه نوزدهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۱% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در نوبنیاد، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۶۴%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده نوبنیاد مربوط به ۲-۱ سال و ۳۰-۲۱ سال می باشد(۰%).

درصد املاک کلنگی نوبنیاد

درصد املاک کلنگی نوبنیاد  ۴% به کل املاک این محله میباشد( ۱ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز نوبنیاد ۱۶  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک نوبنیاد متعلق به بازه ۱۰۰-۵۰ متر و ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه  ۵۰-۰ متر، ۲۵۰-۲۰۰متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز نوبنیاد نسبت به سایر بنا های این محله ۸  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
* در نوبنیاد، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۶۶- املاک عرضه شده نوبنیاد  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۶۷-املاک عرضه شده در محله نوبنیاد  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۶۸- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله نوبنیاد

 

 

 

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.