بررسی املاک محله پاسداران

پاسداران

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله پاسداران

ارزیابی محله پاسداران شهریور ۹۷

گزارش املاک پاسداران به شرح زیر می باشد:
پاسداران با تعداد فایل آماده فروش ۶۸ عدد، در رتبه دهم فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۴% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در پاسداران، آپارتمان های ۲-۱ سال ، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۴۴%). کمترین درصد املاک مسکونی فایل شده پاسداران مربوط به ۴-۳ سال و ۳۰-۲۱ سال می باشد(۰%).  آپارتمانهای نوساز، ۲۸% فایل های پاسداران را تشکیل میدهد و در رتبه دوم فراوانی سن بنا قرار دارد.

درصد املاک کلنگی پاسداران

درصد املاک کلنگی پاسداران  ۶۲% به کل املاک این محله میباشد( ۴۲ ملک کلنگی). پاسداران دارای بیشترین ملک کلنگی منطقه ۱ می باشد.
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز پاسداران ۱۸ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک پاسداران متعلق به بازه ۱۰۰-۵۰ متر و ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه  ۵۰-۰ متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز پاسداران نسبت به سایر بنا های این محله ۸  میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
* در پاسداران، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۶۳- املاک عرضه شده پاسداران  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۶۴-املاک عرضه شده در محله پاسداران  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۶۵- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله پاسداران

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.