بررسی املاک محله سوهانک

سوهانک

بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله سوهانک

ارزیابی محله سوهانک شهریور ۹۷

ارزیابی محله سوهانک به شرح زیر می باشد:
دیباجی با تعداد فایل آماده فروش ۶ عدد در رتبه بیست و چهارم(کمترین فایل فروش شهریور ۹۷ منطقه ۱) فروش املاک منطقه۱ قرار دارد. (۰٫۳% از فایل های فروشی منطقه ۱ مربوط به این محله است).
در سوهانک، آپارتمان های نوساز، بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۶۰%). پس از نوساز ها سایر املاک سوهانک در بازه ی ۱۰-۵ سال قرار دارند و بقیه بنا ها ۰% هستند. هر چند که این درصد نشان دهنده ی تمام املاک سوهانک نیست و تعداد املاک بسیار کمی مورد بررسی قرار گرفته اما میتوان نتیجه گرفت که در سوهانک خرید و فروش املاک به نسبت سایر محله های منطقه ۱ کمتر می باشد.

درصد املاک کلنگی سوهانک

درصد املاک کلنگی سوهانک  ۱۷% به کل املاک این محله میباشد(۱ ملک کلنگی).
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز سوهانک  ۱۵  میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک سوهانک متعلق به بازه ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. پس از این، سایر املاک مورد بررسی سرشاران در بازه ی ۲۰۰-۱۵۰ متر قرار دارند(۲۰%). باقی متراژ ها ۰% میباشد.
قیمت بنا های نوساز سوهانک نسبت به سایر بنا های این محله ۱۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
* در سوهانک، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا،  ۰% میباشد.

نمودار ۷۵- املاک عرضه شده سوهانک  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

 

نمودار ۷۶-املاک عرضه شده در محله سوهانک  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

 

نمودار ۷۷- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله سوهانک

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 1

ارسال نظر بسته می باشد.