بررسی املاک محله شهرک غرب


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله شهرک غرب

ارزیابی محله شهرک غرب  شهریور ۹۷

ارزیابی محله شهرک غرب به شرح زیر می باشد:
شهرک غرب با تعداد فایل آماده فروش ۱۲۴  عدد در رتبه سوم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۱۳% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است). پس به نظر در این محله نیز رقابت زیادی برای فروش ملک وجود داشته باشد. میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی شهرک غرب  نسبت به میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ بیشتر  است. آپارتمان های ۲۰-۱۱ سال در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۲۹%). آپارتمان های نوساز با ۲۶% در رتبه دوم قرار دارند. کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  شهرک غرب  مربوط به سن ۲-۱ سال میباشد(۶%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه نهم کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی شهرک غرب

درصد املاک کلنگی شهرک غرب  ۲% به کل املاک این محله میباشد. (۳ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز شهرک غرب ۲۰ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک شهرک غرب  مربوط به بازه ی ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی ۵۰-۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا میباشد.
قیمت بنا های نوساز شهرک غرب  نسبت به سایر بنا های این محله ۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در شهرک غرب، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

نمودار ۹- املاک عرضه شده محله شهرک غرب  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۱۰- املاک عرضه شده در محله شهرک غرب شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۱۱- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله شهرک غرب

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.