بررسی املاک محله جلال آل احمد


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله جلال آل احمد

ارزیابی جلال آل احمد شهریور ۹۷

ارزیابی محله جلال آل احمد به شرح زیر می باشد:
جلال آل احمد با تعداد فایل آماده فروش ۱۴ عدد در رتبه آخر املاک منطقه ۲  همراه با فرحزاد/ ایثارگران قرار دارد(۱% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).
میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی جلال آل احمد  بسیار بیشتر از   میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه است. آپارتمان های ۳۰-۲۱ سال در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۸%). درصد آپارتمان های نوساز محله ۱۳% است. کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  جلال آل احمد  مربوط به خانه های ۲-۱ سال میباشد(۰%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه هفتم کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی جلال آل احمد

درصد املاک کلنگی جلال آل احمد  ۷% به کل املاک این محله میباشد. (۱ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز جلال آل احمد  ۱۴ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک فرحزاد/ ایثارگران مشترکاً مربوط به بازه ی ۱۰۰-۵۰ متر و ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد(هرکدام ۳۶%). نتیجه میشود که ۷۲% املاک مسکونی فرحزاد/ ایثارگران در بازه ی ۱۵۰-۵۰ متر قرار دارند. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ۵۰-۰ متر، ۲۵۰-۲۰۰ متر، ۳۰۰-۲۵۰و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز جلال آل احمد نسبت به سایر بنا های محله ۴ میلیون بیشتر است.
در جلال آل احمد، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

نمودار ۳۳- املاک عرضه شده محله جلال  آل احمد  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۳۴- املاک عرضه شده در محله جلال آل احمد  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۳۵- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله جلال آل احمد

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.