بررسی املاک محله کوی فراز


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله کوی فراز

ارزیابی محله کوی فراز  شهریور ۹۷

ارزیابی محله کوی فراز به شرح زیر می باشد:
کوی فراز با تعداد فایل آماده فروش ۱۸  عدد در رتبه هشتم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۲% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی کوی فراز  تفاوت چندانی با میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ ندارد. آپارتمان های ۲۰-۱۱ سال در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۱%). آپارتمان های نوساز این منطقه با ۱۹% در رتبه یکی مانده به آخر قرار دارند(بسیار کم میباشد). کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  کوی فراز  مربوط به سن ۲-۱ سال و ۳۰-۲۱ سال میباشد(۰%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه پنجم کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد). نکته مهم این است که به علت کم بودن املاک مورد بررسی این محله آمار این محل چندان مورد وثوق نمی باشد.

درصد املاک کلنگی کوی فراز

درصد املاک کلنگی کوی فراز  ۱۱% به کل املاک این محله میباشد. (۲ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز کوی فراز ۱۹ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک کوی فراز  مربوط به بازه ی ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی ۵۰-۰ متر و ۲۵۰-۲۰۰ متر  و ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا میباشد.
قیمت بنا های نوساز کوی فراز نسبت به سایر بنا های این محله ۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در کوی فراز، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

نمودار ۱۲- املاک عرضه شده محله کوی فراز  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۱۳- املاک عرضه شده در محله کوی فراز شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۱۴- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله کوی فراز

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.