بررسی املاک محله صادقیه


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله صادقیه

ارزیابی صادقیه شهریور ۹۷

ارزیابی محله صادقیه به شرح زیر می باشد:
صادقیه با تعداد فایل آماده فروش ۴۱  عدد در رتبه ششم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۴% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).
میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی صادقیه از  میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ بیشتر است. (با اختلاف نسبتاً زیاد) آپارتمان های ۲۰-۱۱ سال  در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۷%). درصد آپارتمان های نوساز محله ۱۳% است که به مقدار قابل توجهی کم میباشد. کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  صادقیه مربوط به سن ۴-۳ سال میباشد(۰%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه نهم کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی صادقیه

درصد املاک کلنگی صادقیه ۱۰% به کل املاک این محله میباشد. (۴ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز صادقیه ۱۱ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک صادقیه مشترکاً مربوط به بازه ی ۱۰۰-۵۰ متر و ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد(هرکدام ۴۷%). نتیجه میشود که ۹۴% املاک مسکونی صادقیه در بازه ی ۱۵۰-۵۰ متر قرار دارند. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی ۵۰-۰ متر،۲۵۰-۲۰۰، ۳۰۰-۲۵۰و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز صادقیه نسبت به سایر بنا های این محله ۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در صادقیه، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

 

نمودار ۲۴- املاک عرضه شده محله صادقیه  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۲۵- املاک عرضه شده در محله صادقیه شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۲۶- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله صادقیه

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.