بررسی املاک محله ستارخان


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله ستارخان

ارزیابی ستارخان شهریور ۹۷

ارزیابی محله سوهانک به شرح زیر می باشد:
ستارخان با تعداد فایل آماده فروش ۲۰۸  عدد در رتبه دوم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۲۱% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).
میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی ستارخان از  میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ بیشتر است. آپارتمان های نوساز  در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۲۹%). آپارتمان های-۲۰-۱۱ سال  این محله با ۲۷% در رتبه در رتبه دوم فاصله بسیار کمی از املاک نوساز دارند. کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  ستارخان  مربوط به سن ۲-۱ سال میباشد(۴%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه دهم(رتبه آخر) کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی ستارخان

درصد املاک کلنگی ستارخان  ۱۳% به کل املاک این محله میباشد. (۲۸ ملک کلنگی) بیشترین ملک کلنگی منطقه ۲ متعلق به ستارخان میباشد.
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز ستارخان  ۱۳ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک ستارخان  مربوط به بازه ی ۱۵۰-۱۰۰ متر میباشد. آپارتمان های ۱۰۰-۵۰ متر در رتبه دوم با ۴۲% فاصله بسیار کمی با رتیه ۱ دارد. نتیجه میشود که ۸۷% املاک مسکونی ستارخان در بازه ی ۱۵۰-۵۰ متر قرار دارند. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی، ۳۰۰-۲۵۰ متر(۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز ستارخان نسبت به سایر بنا های این محله ۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در ستارخان، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۱% میباشد.

نمودار ۱۸- املاک عرضه شده محله ستارخان  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۱۹- املاک عرضه شده در محله ستارخان شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۲۰- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله ستارخان

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.