بررسی املاک محله طرشت/گلاب

بررسی املاک محله طرشت

بررسی املاک محله طرشت/گلاب

ارزیابی محله طرشت/گلاب شهریور ۹۷

بررسی املاک محله طرشت/گلاب به شرح زیر می باشد:
طرشت/گلاب با تعداد فایل آماده فروش ۲۵  عدد در رتبه هفتم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۲% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).
میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی طرشت/گلاب از  میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ بیشتر است. آپارتمان های ۱۰-۵ سال در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۳۳%). درصد آپارتمان های نوساز محله ۱۹% است. کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  طرشت/گلاب مربوط به ۲-۱ سال و ۳۰-۲۱ میباشد(هرکدام ۵%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه پنجم کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی طرشت/گلاب

درصد املاک کلنگی طرشت/گلاب ۰% به کل املاک این محله میباشد. (۰ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز طرشت/گلاب ۱۰ میلیون  تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک طرشت/گلاب مشترکاً مربوط به بازه ی ۱۰۰-۵۰ متر میباشد(۴۳%). پس از این متراژ، املاک مسکونی ۱۵۰-۱۰۰ متر با ۳۸% فاصله بسیار کمی با رتیه اول دارد. نتیجه میشود که ۸۱% املاک مسکونی طرشت/گلاب در بازه ی ۱۵۰-۵۰ متر قرار دارند. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ۳۰۰-۲۵۰و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز طرشت/گلاب نسبت به سایر بنا های اختلاف چندان ندارد.
در طرشت/گلاب ، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

نمودار ۲۷- املاک عرضه شده محله طرشت/گلاب  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۲۸- املاک عرضه شده در محله طرشت/ گلاب  شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۲۹- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله طرشت/ گلاب

 

جمع آوری شده از آمار بانک مرکزی

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.