بررسی املاک محله گیشا


بررسی گزارشات شرکت سرشاران، محله گیشا

ارزیابی گیشا شهریور ۹۷

ارزیابی محله گیشا به شرح زیر می باشد:
گیشا با تعداد فایل آماده فروش ۱۰۷  عدد در رتبه پنجم املاک منطقه ۲  قرار دارد(۱۱% از فایل های فروشی منطقه۲ مربوط به این محله است).
میانگین سن بنای آپارتمان های مسکونی گیشا از  میانگین سن بنای کل املاک مسکونی منطقه ۲ کمتر است است. آپارتمان های نوساز  در این محله،  بیشترین درصد منازل مسکونی آماده فروش را تشکیل میدهند(۵۰%). کمترین درصد املاک مسکونی  فایل شده  گیشا  مربوط به سن ۴-۳ سال و ۲۰-۱۱ سال میباشد(هرکدام ۷%). این محله از نظر درصد منازل نوساز موجود در آن در رتبه هفتم(رتبه آخر) کل منطقه ۲ قرار دارد(تعداد محله های این منطقه ۱۰  عدد میباشد).

درصد املاک کلنگی گیشا

درصد املاک کلنگی گیشا  ۷% به کل املاک این محله میباشد. (۷ ملک کلنگی)
میانگین قیمت متر مربع املاک مسکونی نوساز گیشا  ۱۶ میلیون تومان میباشد.
بیشترین متراژ املاک گیشا  مربوط به بازه ی ۱۰۰-۵۰ متر میباشد. آپارتمان های ۱۵۰-۱۰۰ متر در رتبه دوم با ۲۶% قرار دارد. نتیجه میشود که ۷۸% املاک مسکونی گیشا در بازه ی ۱۵۰-۵۰ متر قرار دارند. کمترین درصد متراژ هم مریوط به بازه ی ۵۰-۰ متر، ۳۰۰-۲۵۰ متر و ۳۰۰ متر به بالا (۰%) میباشد.
قیمت بنا های نوساز گیشا نسبت به سایر بنا های این محله ۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بیشتر است.
در گیشا، درصد منازل مسکونی با متراژ ۲۵۰ متر به بالا ۰% میباشد.

 

نمودار ۲۱- املاک عرضه شده محله گیشا  شهریور ۹۷ به تفکیک کاربری و سال ساخت

نمودار ۲۲- املاک عرضه شده در محله گیشا شهریور ۹۷ به تفکیک قیمت و متراژ

نمودار ۲۳- قیمت املاک عرضه شده در شهریور ۹۷ به تفکیک سال ساخت محله گیشا

املاک تهراندانستنی هاعمومیگزارشاتمنطقه 2

ارسال نظر بسته می باشد.