تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی

تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی

تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی

عصر كنوني، عصر اطلاعات يا دانايي نام گرفته است.

تاثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی در اين عصر، فناوري اطلاعات به عنوان يك راهبرد يا طرز تفكر جديد، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است.

سازمان­ها نيز نهادهايي هستند كه به شدت تحت تأثير فناوري اطلاعات قرار گرفته­ اند، به­ گونه اي كه تصوير سازمان امروزي بدون فناوري اطلاعات و كاربرد آن غيرممكن است (عنایتی و همکاران، ۱۳۹۰).

مزایای فناوری اطلاعات:

فناوري اطلاعات هزينة به دست آوردن و تجزيه وتحليل اطلاعات را كاهش داده و اجازه مي دهد تا سازمان از هزينه هاي مربوط به جمع آوري و توزيع اطلاعات و همچنين هزينه هاي بي رويه مديريت بكاهد و كارايي ساختار خشك سازمان را دگرگون كند (محمدی و همکاران، ۱۳۹۱).

از طرفی، راهبرد مشتری­ مداری و تمرکز بر مشتری، توسعه فرهنگ خاص سازمانی را می­طلبد.

به گونه ای که  همه افراد سازمان باید به ابتکار و پاسخگویی به نیازهای مشتریان ترغیب گردند.

برای مدیریت موثر در این موارد نیاز به یک سیستم اطلاعات پیشرفته برای مدیران است تا اطلاعات لازم را برای غلبه بر تغییرات مکرر در فرآیندها و طراحی محصول به دست آورند.

پیروی از راهبرد مشتری­ مداری و تمرکز بر مشتری، ماهیت روابط بین اجزای عملیاتی وابسته در سازمان را نیز تغییر می­دهد؛ یعنی جریان­های کاری بین اجزا، به هم وابستگی شدیدتری پیدا می­کنند.

دلایل نیازمندی های اطلاعاتی:
نیازمندی­های اطلاعاتی بیشتر برای حصول اطمینان از هماهنگی جریان­های کاری ایجاد می­گردند.

در واقع هنگامی که بنگاه دارای فناوری اطلاعات پیشرفته باشد و در زمان هایی که استراتژی مشمول پویایی محیط و تمایز می­شود، عملکرد می­تواند افزایش یابد،

لذا تناسب بین راهبرد تمرکز بر مشتری و به­ کارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته منجر به افزایش اعتماد و عملکرد مشتری خواهد شد (باقری­ نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات:

پیشرفت­هاي اخير فناوري اطلاعات با جمع آوري و ساماندهي داده هاي مشتريان در پايگاه هاي اطلاعاتي درصدد پاسخگويي بهتر و سريع تر خواسته ها و نياز آن ها در نتيجه تثبيت ارتباط با مشتري و بقاي سازمان است (صالحي صدقياني و همکاران، ۱۳۸۵).

بدون پشتيباني تكنولوژي اطلاعات و به طور ويژه تكنولوژي­هاي اينترنتي و ارتباطي، مديريت ارتباط با مشتري، كارايي بالايي نخواهد داشت.(زنجیرچی و همکاران، ۱۳۹۱).

عوامل مدل پذیرش فناوری:

در مدل پذیرش فناوری، رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به دو عامل کلیدی، میزان مفید بودن سیستم و سهولت استفاده از سیستم تعیین می شود (باقری و همکاران، ۱۳۸۹).

از سوی دیگر،  تئوري اقدام منطقي عموما براي پيش بيني و توضيح رفتار انساني در وضعيت هاي مختلف طراحي شده است.

هدف مدل پذیرش فناوری ارائه توضيحي در رابطه با تعيين كننده هاي اساسي پذيرش تكنولوژي كامپيوتر و توجيه دقيق آن ها از نظر تئوريك مي باشد (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹).

اين مدل فرض مي كند، استفاده از يك سيستم به طور مستقيم از طريق تمايل رفتاري براي استفاده از آن تعيين مي شود كه اين تحت تاثير نگرش فرد نسبت به استفاده از سيستم و مزاياي دريافت شده از آن مي باشد (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹).

رویکرد توصیفی:

این مدل علاوه بر جنبه پیش بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنابراین مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و براساس شناخت حاصل شده، گام­های اصلاحی مناسب را دنبال کنند.

از سوی دیگر، درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می­شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش­های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است.

دلیل پذیرش فناوری اطلاعات توسط افراد:
به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می­پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را  نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم­های اطلاعاتی است.

از سوی دیگر، سازمان ها باید براي تامین نیازها و خواسته هاي مشتریان، راهبردهاي بازاریابی جامعی تدوین کنند تا به این ترتیب به هدف­هاي سازمانی خود دست یابند. تمرکز بر نیازهاي مشتري، به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائۀ خدمات به مشتریان است و هر سازمانی که کوشش می­کند مشتري­گرا باشد، باید با این مفهوم آشنا شود (اصغرپور، ۱۳۸۲).

فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری

مديريت ارتباط با مشتري ديدگاهي است كه بر همكاري مشترك بين طرفين مبادله در جهت ايجاد ارزش تاكيد مي كند. اين ديدگاه كه معلول پيشرفت­هاي اخير فناوري اطلاعات است،

با جمع آوري و ساماندهي داده هاي مشتريان در پايگاه هاي اطلاعاتي درصدد پاسخگويي بهتر و سريع تر خواسته ها و نياز آن ها در نتيجه تثبيت ارتباط با مشتري و بقاي سازمان است (صالحی صدیقیانی و همکاران، ۱۳۸۵).

کاراریی مدیریت ارتباط با مشتری:

بدون پشتيباني تكنولوژي اطلاعات و به طور ويژه تكنولوژي­هاي اينترنتي و ارتباطي، مديريت ارتباط با مشتري، كارايي بالايي نخواهد داشت.

از اين رو معرفي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري بر پايه ي وب به سازمان ها، به طور فزآيندهاي به موضوعي مهم براي استراتژي هاي بازاريابي و اجراي آن ها تبديل شده است.

وب ابزار جديدي براي تجارت و بازاريابي ايجاد كرده است و به وسيله آن مي توانيم فعاليت هاي مشتري را به طور آنلاين و در قالب داد هها تشريح كنيم.

به عبارت بهتر، قلمرو داده ها براي تحليل رفتارهاي مشتريان گسترش يافته و محيط بازاريابي يك به يك پيشرفت كرده است.

در حقيقت مشتريان از اين عقيده كه در وقت و پول آن ها صرفه جويي شده است، اطلاعات بهتري دريافت داشته اند، و با آن ها به طور خاصي برخورد شده است، به رضايت مي رسند (کاسانف، ۲۰۰۰).

دانستنی هامقالات

ارسال نظر بسته می باشد.