برندسازی شخصی

برندسازی شخصی

انچه در این ویدئو مشاهده میکنید:

کلاس های اموزشی Realestate MBA ، جهت آماده سازی افراد برای حضور در بازار کار صنعت ساختمان، هر چهارشنبه شرکت سرشاران با برگزاری همایش رایگان جهت آشنایی با دوره های Realestate MBA میزبان شما عزیزان است.

آموزشعمومیویدئوهای مرتبط با MBA

ارسال نظر بسته می باشد.