بررسی شیوه های قیمت گذاری املاک

بررسی شیوه های قیمت گذاری املاک

قیمت گذاری براساس اصول و شرایط اقتصادی موثرترین راه برای فروش ملک است.

اگر به دنبال این هستید که از رقبای خود پیشی بگیرید و زودتر به سود برسید با شرکت سرشاران همراه باشد
چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خدمت شما هستیم.

مهندس مهدی کرمعلی
مدیر بازاریابی و توسعه شرکت سرشاران

MBAآموزشعمومیویدئوهای مرتبط با MBA

ارسال نظر بسته می باشد.