قرارداد کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

شرکت کارگزار ملک

قرارداد مهندسی فروش و بازاریابی

قرارداد کارگزاری مهندسی فروش و بازاریابی به شرح زیر است:

 • ماده ۱) طرفین قرارداد

اين قرارداد في­مابین آقای  …………………………………………………..به شناسه ملی ……………………………………………………………….. به نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   شماره تلفن  ……………………………………………. که به عنوان «کارفرما»  نامیده می­شوند از یک سو  و آقای  ……………………………..به شناسه ملی …………………………………………….. به نشانی………………………………………………………………………………………………………………..   شماره تلفن  …………………………………….. که به عنوان «کارفرما»  نامیده می­شوند از سوی دیگر و آقای ……………………………………… به شناسه ملی ………………………………………. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن …………………………………… که از این پس در این قرارداد «کارگزار» نامیده میشود، مورخ  …………………………………….. منعقد گردیده و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می­باشد.

 • ماده۲) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مدیریت بازاريابي، مهندسي فروش و انجام پيش فروش، فروش و تهاتر واحد مسکونی  واقع در …………………………………………………………………….. به شماره پلاک ثبتي فرعی ……………… از اصلی ……………… مفروز و مجزی از – قطعه – تفکیکی که دارای تعداد …. واحد جمعاً به متراژ حدودی ………………  متر مربع بنای مفید تجاری ……………………………. که به شرح جدول پیوست  جهت  فروش (پیش فروش) به کارگزار محول می­گردد و فروش ملک فوق که به صورت انحصاری به کارگزار محول می­شود که مربوطه اقدامات به شرح ذيل انجام می­گیرد:

 • مشاوره و طراحي مدلهاي فروش
 • مشاوره در خصوص نحوه تبليغات مرتبط با فروش ملک ——
 • تجزيه و تحليل بازار عرضه و تقاضا توسط کارگزار و ارائه گزارشات به کارفرما در فواصل زماني معين و مشخص.
 • ارائه تجربيات و نظرات علمي و تخصصي مربوطه جهت فروش واحدها در زمانبندي معين مربوط به پروژه.

 

 • ماده۳) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ آن توسط کارفرما به مدت ۱۲ ماه می­باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمديد خواهد بود.

 • ماده ۴) حق الزحمه کارگزار

حق­الزحمه کارگزار x+y% مبلغ کل ثمن معامله تهاتر ملک موضوع اين قرارداد می­باشد که از طرف کارفرما با رعایت ماده ۵  به کارگزار پرداخت مي­گردد. ( x% کمیسیون شرکت و y% تبلیغات).

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

 • ماده ۵) نحوه پرداخت حق الزحمه کارگزار

پس از تنظيم مبايعه نامه­ توسط کارگزار با خريداران مربوطه، کارگزار نسبت به ارسال کليه مستندات قرارداد به کارفرما اقدام و کارفرما طبق تعرفه مندرج در ماده ۴ اين قرارداد حق الزحمه مربوطه را محاسبه و به صورت نقدی به پرداخت آن اقدام مي­نمايد.

( x% کمیسیون و y% تبلیغات ماهانه طبق برنامه و فاکتور به صورت نقدی پرداخت می گردد).

 • ماده۶) تعهدات طرفين

  • کلیه وجوه پرداختی و اسناد دریافتی از طرف خریدار بابت فروش واحدها مطابق دستورالعمل فروش به حساب معرفی شده از سوی کارفرما واریز یا تحویل نماینده کارفرما می­شود.
  • اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما، محرمانه تلقی می­شود و کارگزار می­بایست از انعکاس اینگونه اطلاعات به اشخاص ثالث خودداری نماید در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی بعهده کارگزار خواهد بود.
  • ارائه راهکارهای مناسب و مفید در جهت رعایت صرفه و صلاح کارفرما، متناسب با شرایط بازار و موقعیت­های پیش رو، ارائه گزینه بهتر برای فروش مناسب و همچنین پيشنهاد جدول تغييرات قیمت فروش توسط کارگزار.
  • کارگزار متناسب با نیاز پروژه می­تواند با اطلاع کارفرما از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکت­ها و مشاورین مربوطه به هزینه خود در راستای فروش استفاده نماید و هزینه این همکاریها بر عهده کارفرما می باشد.
  • کارگزار لازم است نقطه نظرات مشتریان (و مخاطبین و خریداران) و نیاز آنها را بطور مستمر به کارفرما منعکس نماید تا در صورت امکان فنی و قانونی، اصلاحات لازمه در مشخصات پروژه و شرایط فروش و یا شیوه های اقدام انجام پذیرد.
  • کارگزار موظف است حسب درخواست کارفرما در جلسات ادواری شرکت نماید تا ضمن ارائه گزارش فعالیت و تحولات در جهت رفع موانع و مشکلات، پیگیری و همفکری صورت پذیرد. درصورت نیاز به حضور مدیرعامل شرکت کارگزار حداکثر ماهیانه یک جلسه برگزار خواهد شد.
  • کارگزار موظف است حسب درخواست کارفرما در موارد خاص نظیر نمایشگاه­های تخصصی، همفکری و اعمال مدیریت حضور فعال داشته باشد. (با هزینه کارفرما)
  • کارگزار موظف و متعهد است در محل پروژه صرفاً به انجام موضوع قرارداد فی مابین پرداخته و از انجام امور متفرقه و شخصی (بطور کلی غیر مرتبط با  قرارداد) خودداری نماید.
  • کارگزار مکلف است در اسرع وقت اطلاعات مربوط به پروژه­ها، تغییرات انجام شده طبق دستورالعمل های ابلاغی کارفرما را بصورت منظم و برنامه ریزی شده به مشتریان اطلاع رسانی نماید.
  • کارگزار متعهد به رعایت کلیه نکات و شرایط ساختمان و اعلام مشخصات فنی پروژه به خریداران می­باشد و می­بایست از ایجاد تعهدات خارج از آن خودداری نماید .

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

 • در شرایط خاص،کارفرما پیشنهادات خرید تهاتری، مشارکت و سایر عقود که از سوی کارگزار بصورت کتبی ارائه می­گردد را بررسی و ظرف مدت ۳ روز نظر خود را به صورت مکتوب اعلام می­نماید و در­صورت موافقت، انعقاد قرارداد بلامانع و کارگزار موظف به اجرای نظر کارفرما می­باشد و حق الزحمه مربوطه برای ماده ۴ و ۵ قابل پرداخت می­باشد.
 • کارگزار موظف است دستورالعمل فروش، پیشنهاد متن قرارداد پیش فروش و برنامه تبلیغاتی فروش و شیوه های فروش، کشف قیمت و شرایط محلی و محیطی را به کارفرما طبق برنامه زمانبندی جهت تصویب ارائه نماید.
 • مشاوره و ارائه روش های موثر تبليغات مرتبط با فروش پروژه موضوع قرارداد به عهده کارگزار می باشد.
 • مسئولیت پاسخگویی به هر گونه ادعایی اعم از مالکیت و شراکت اشخاص ثالث در محاکم درخصوص پروژه موضوع قرارداد، بعهده کارفرما میباشد و کارگزار هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 • کارفرما متعهد گرديد کلیه اسناد، نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز پروژه موضوع اين قرارداد را که در اختیار دارند و انعکاس آنها با صلاحدید عمومی پروژه تعارضی ندارد به صورت ابلاغ کتبی در اختیار کارگزار قرار دهد.
 • در صورت فروش یکجا (عمده) و همچنین انجام معاملات تهاتری و سایر، کارفرما بررسی و اعلام نظر می­نماید و حق الزحمه مربوطه طبق ماده ۴ این قرارداد پرداخت می­گردد.
 • پرداخت حق الزحمه کارگزار پس از ارائه نسخ مبایعه نامه­ها و اسناد دریافتنی از خریداران از طرف کارگزار به کارفرما، انجام می­گیرد.
 • مسئولیت وصول اسناد دریافتی از مشتریان و خریداران واحدهای مسکونی موضوع این قرارداد بعهده کارفرما می­باشد و کارگزار هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
 • پرداخت کلیه هزینه های انیمیشن، تورمجازی، ۳D پروژه، بروشور، ماکت و … بر عهده کارفرماست.
 • هزینه های تبلیغات برای بازاریابی که در پیشنهاد شیوه های فروش به صلاحدید کارگزار و به عهده او می­باشد و کارفرما مجاز است اسناد و مدارک مثبته ارائه شده توسط کارگزار جهت امور تبلیغاتی را بررسی نماید یا جهت رفع نیاز رسماً  به پرداخت هزینه ها اقدام نماید.
 • کارگزار موظف است در انتخاب خریداران دقت لازم را به عمل آورد.

۶-۲۵- کارفرما در طول مدت قرارداد به هیچ عنوان حق اجازه فروش و واگذاری واحدهای موضوع قرارداد را به غیر از تیم کارگزاری (طرف دوم قرارداد) را ندارد.

 • ماده۷) سایر شروط

  • کارفرما در هر حال و در طول مدت قرارداد و تا زمان تسویه حساب نهایی با کارگزار حق نظارت در کارگزار نسبت به موضوع قرارداد را شخصاً یا به واسطه اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به صورت وکالت را دارد.
  • در صورتی که به درخواست کتبی کارفرما محدودیت و شرایط خاص فروش در مقاطع زمانی خاص ابلاغ گردد کارگزار موظف به اجرای دستوالعمل کارفرما می باشد و عواقب ناشی از آن بر عهده کارفرماست.
  • کارگزار در زمان تنظیم قراردادهای فروش با خریداران موظف به رعایت کلیه ضوابط و قوانین جاری کشور می باشد.
 • ماده۸) حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در خصوص قرارداد حاضر و سایر شروط و بندها و دیگر موارد احتمالی، ابتدا موضوع از طريق مذاکرات دوستانه و در صورت رفع نشدن اختلاف، موضوع از طریق مراجعه به قاضی مرضی الطرفین حل و فصل می­گردد.

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

 • ماده ۹) اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد آمده است و در صورت تغییر آن مراتب را باید کتباً به طرف مقابل توسط پست سفارشی دو قبضه اعلام گردد، درغیر اینصورت ارسال هرگونه مکاتبات اداری، اوراق قضائی، مراسلات، اخطاریه، اظهارنامه و … به آدرس مندرج در این قرارداد ابلاغ شده محسوب می­شود.

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

 • ماده۱۰) فسخ قرارداد

این قرارداد در پایان مهلت منفسخ خواهد شد.

قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی

 • ماده۱۱) تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۱ ماده در سه نسخه متحدالمتن تنظیم و امضاء شده است و بین طرفین مبادله گردیده است و تمامی نسخ در حکم واحد بوده و از اعتبار یکسان برخوردار می­باشند.

قارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروقرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی  قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازاریابی  قرارداد انحصاری کارگزاري مهندسی فروش و بازارش و بازاریابی

 

 

                     کارفرما (صاحب ملک)                                                                          شرکت کارگزار ملک

                                                                                                                           اسم شرکت کارگزار ملک

دانلود pdf

دانستنی هاعمومیقراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *