اینکوترمز Incoterms

اینکوترمز Incoterms چیست؟

اینکوترمز Incoterms 2021 چیست؟

اینکوترمز  Incoterms

 

اینکو تِرمز:

( Incoterms)  یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.

اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولا با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce  تهیه و تدوین شده‌ است.

دغدغه مهم:

امروزه در تجارت بین الملل (واردات – صادرات) حمل و نقل و تحویل كالا به خریدار یك دغدغه مهم برای تجار به شمار می رود.

تهیه و ارائه كالا طبق قرارداد، اخذ پروانه ها، مجوزها، تشریفات ورود، تحویل، نقطه انتقال ریسك، تقسیم هزینه ها، بازرسی كالا، تحویل اسناد و مدارك مربوط به كالای فروش رفته و …  از جمله مواردی هستند كه در امر واردات و صادرات دقت و ظرافت خاصی را می طلبند.

هریك از موارد ذكر شده و مواردی از این قبیل در تحویل كالا به خریدار نقش مهمی را ایفا خواهند كرد و بر قیمت پیشنهادی توسط فروشنده نیز بی تاثیر نیستند.  تحویل كالا و نقطه انتقال ریسك از فروشنده به خریدار دو مورد بسیار مهم هستند كه با توجه به شرایط هر یك از طرفین معامله شرط و مبنای مخصوص به خودی را از بین شرایط واگذاری و تحویل كالا می طلبند. انجام مقدمات ورود و ارائه كالا به حمل كننده معین از طرف خریدار توسط فروشند،

در ۱۳ بند و ۳ گروه F-C-D تعبیه شده است و همانطور كه در بالا نیز ذكر گردید تحویل كالا با هر یك از این بندها بر قیمت پیشنهادی فروشنده تاثیر خواهند گذاشت.

۱- Ex works (named place)

با توجه به این شرط از شروط فروش كالا در محل كار توسط فروشنده به خریدار تحویل، و مسئولیتی در قبال بارگیری، ترخیص و. . .  از گمرك بر عهده فروشنده نیست. ومسئولیت وی در نقطه تحویل كالا جلوی درب كارخانه تمام می شود.

۲- FCA: Free Carrier (named place)

تعهدات فروشنده زمانی پایان پذیر خواهد بود كه كالا برای صادرات اماده، تشریفات گمركی انجام و كالا تحویل حمل كننده معین از طرف خریدار در نقطه معین شود. بدیهی است از این نقطه به بعد فروشنده هیچ مسئولیتی بر عهده نداشته و كلیه ریسك ها به خریدار منتقل می شود.

۳- FAS: Free Along side ship

فروشنده هنگامی به تعهد خود عمل كرده است كه كالا در كنار كشتی و روی اسكله در بندر مبدا قرار دهد، كلیه ریسك های ناشی از صدمه دیدن و یا از بین رفتن كالا از این نقطه به بعد به خریدار منتقل شده و مسولیت فروشنده در قبال واگذاری كالا در این نقطه پایان پذیر خواهد بود.

۴- FOB: Free on board

تعهد فروشنه هنگامی پایان پذیر است كه كالا از نرده كشتی در بندر بارگیری عبور كرده و روی كشتی قرار گیرد. بنابراین خریدار مسئولیت صدمه دیدن و یا از بین رفتن كالا را از این لحضه به بعد بر عهده خواهد گرفت. “اگر كشتی رورو باشد یا با كانتینر حمل شود FCA مورد بحث خواهد بود”.

۵- CFA: Cost and freight (named port of destination)

شرط هزینه كالا و كرایه حمل به این معنا است كه فروشنده باید هزینه كالا و كرایه حمل را تا بندر مقصد مشخص شده در قرار داد بپردازد. اما ریسك از بین رفتن وصدمه دیدن كالا زمانی كه كالا از نرده كشتی در بندر مبدا عبور كرد به خریدار منتقل می شود. لازم بذكر است كه اگر نرده كشتی كاربرد عملی نداشته باشد از شرط CPT استفاده خواهد شد.

۶- CIF: cost insurance and freight (named port of destination)

شرط هزینه كالا، كرایه و بیمه عینا مانند بند ۵ (CFR) خواهد بود، مضاف بر اینكه فروشنده باید كالا را برای خریدار در مقابل صدمه دیدن و یا از بین رفتن طی حمل دریایی بیمه كند. نقطه انتقال ریسك نرده كشتی در بندر مبدا است.

۷- CPT: carriage paid to

شرط CPT چنین عنوان می دارد كه فروشنده باید كرایه حمل كالا را تا مقصد تعیین شده بپردازد اما ریسك از بین رفتن یا صدمه دیدن كالا بعد از تحویل كالا به اولین حمل كننده از طرف خریدار از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

۸- CIP: carriage and insurance paid to

شرط CIP به این معنا است كه فروشنه وظایف  یكسانی همانند  CPTدارد یعنی اینكه علاوه بر پرداخت كرایه حمل تا محل مقصد تعیین شده باید كالا را تا آن محل برای خریدار بیمه كند.

اینکوترمز Incoterms

۹- DAF: Delivered at frontier (named place)

در مبنای تحویل در مرز فروشنده هنگامی به تعهدات خود عمل می كند كه تشریفات صدور كالا انجام و در محل تعیین شده در قبل از گمرك كشور خریدار یا مرز خریدار تحویل وی دهد. نقطه انتقال ریسك مرز كشور خریدار یا مرز كشور فروشنده بنا به قرارداد خواهد بود. ناگفته نماند كه این شرط می تواند برای هر نوع حملی بكار رود.

۱۰- DES: Delivered ex ship (named port of destination)

در این مورد فروشنده هنگامی به تعهدات خودبرای تحویل كالا عمل می نماید كه كالا را در بندر مقصد روی كشتی و قبل از انجام تشریفات گمركی برای ورود در اختیار خریدار قراردهد. فروشنده باید كلیه هزینه ها و خطرات را تا رسیدن كالا به بندر مقصد و تحویل دادن كالا روی كشتی در آنجا به خریدار پذیرا شده و بر عهده بگیرد.

۱۱- DEQ: Delivered ex quay

تحویل در بندر مقصد روی اسكله این مفهوم را می رساند كه فروشنده برای عمل به تعهدات خود باید كالا را در مقصد تعیین شده روی اسكله در اختیار خریدار قرار دهد و خریدار برای ترخیص كالا از گمرك باید عوارض ورود، مالیات وسایر هزینه ها را بپردازد.

۱۲- DDU: Delivered duty  unpaid

بند DDU به این معنا است كه فروشنده كالا را در نقطه معین در كشور خریدار روی وسیله نقلیه كه خریدار فراهم كرده در اختیار او قرار دهد. فروشنده باید كلیه هزینه ها و خطرات رسانیدن كالا تا نقطه مشخص در خاك خریدار بپردازد.

۱۳- DDP: Delivered duty paid (named place of destination)

تحویل در مقصد به این معنا است كه فروشنده باید كلیه هزینه ها اعم از عوارض گمركی، مالیات،  هزینه ورود، هزینه ترخیص و سایر مخارج را بپردازد تا كالا روی وسیله نقلیه در خاك خریدار تحویل وی شود.

بعد از مطالعه مطالب فوق شاید سوالاتی ذهن ما را در مورد تفاوت ترم های نامبرده درگیر خود سازد، هر چند مطالب ارائه شده بصورت مفصل تشریح نشده اند اما تا حدودی می توانند ما را با   ماهیت Incoterms آشنا سازند. پیرو مطالب مطرح شده فوق، اشاره به برخی از جزئیات ترم ها می تواند در درك بهتر این شروط ما را یاری نماید.

  • تفاوت دو ترم CFR، CIF با دو اصطلاح دیگر گروه C یعنی CPT،CIP از نظر حمل كالا در چیست؟

CFR، CIF مخصوص حمل دریایی است در حالیكه CPT، CIP میتواند برای هر نوع حملی بكار رود.

  • تفاوت دو ترم DES، DEQ با دو اصطلاح دیگر گروه D یعنیDDU، DDP از نظر حمل كالا در چیست؟

DEQ، DES مخصوص حمل با كشتی و DDP، DDU می توانند برای هر نوع حملی بكار روند.

  • ریسك در اصطلاحات FAS، FOB، FCA، EXW تا چه محلی به عهده فروشنده است؟

FASتا تحویل كالا كنار كشتی در بندر بارگیری ریسك بعهده فروشنده می باشد.

FCA: تا تحویل به اولین حمل كننده از طرف خریدار در نقطه مشخص در بندر بارگیری بر عهده فروشنده است.

EXWریسك در موقع تحویل كالا در جلوی درب كارخانه در كشور فروشنده از وی ساقط و به خریدار منتقل می شود.

FOB: وقتی كالا روی عرشه كشتی قرار گرفت ریسك به خریدار منتقل می شود.

  • اخذ مجوز های ورود و صدور كالا در هر یك از ترم های FAS، EXW ،FOB، DDP بر عهده چه كسی است؟

DDPهر دو مجوز صدور و ورود كالا بر عهده فروشنده است.

FOBمجوز صدور بر عهده فروشنده و مجوز ورود بر عهده خریدار می باشد.

FAS: مجوز صدور، فروشنده و مجوز ورود، خریدار

EXW: هر دو مجوز ورود و صدور بر عهده خریدار می باشد.

دانستنی هاعمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *